Zapraszamy do rejestracji na miejscu w dniu konferencji

Zgłoszenia internetowe zostały już wstrzymane, ale są jeszcze miejsca na konferencji.
Zapraszamy do rejestracji na miejscu w dniu konferencji.

Uczestnictwo w konferencji
  • Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych, a nauczyciele, na życzenie, zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.
  • Dla pokrycia części kosztów, udział w konferencji jest odpłatny: 60 zł (całość) lub 40 zł (jeden dzień) za osobę. Płatności można dokonać na miejscu, podczas rejestracji.