Program

23 LISTOPADA 2018 r., PIĄTEK

18.00 Msza św. Archikatedra Oliwska

 

24 LISTOPADA 2018 r., SOBOTA

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat 

09.10 - 09.20 Wprowadzenie – Wojciech Książek - NSZZ "Solidarność" Gdańsk 

Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

 

BLOK I - NAUKA, KULTURA, DUCHOWOŚĆ

09.30 - 10.20 ks. biskup dr Zbigniew Zieliński, Wykład wprowadzający: Dobrobyt a dobro bytu

10.20 - 11.20 dr hab. prof. UTH. Mariusz Jędrzejko,Wielka pułapka dla mózgu - czyli dziecko w cyberprzestrzeni. Mechanizmy zaburzeń i ich konsekwencje. Delegacje dla profilaktyki

11.20 - 11.30 Podsumowanie bloku i dyskusja

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

BLOK II - RODZINA

12.00 - 13.00  ks. dr Jan Uchwat, Formowanie sumienia a dobry byt

13.00 - 13.30 Antoni Szymański, Dobro dziecka - dobrobyt, a wychowanie przez samotnego rodzica

13.30 - 14.30 dr Wojciech Glac, Neurobiologia Zombie, czyli o mózgu w uzależnieniu

14.30 - 14.40 Podsumowanie bloku i dyskusja

14.40 - 15.30 Przerwa obiadowa

BLOK III - EDUKACJA

15.30 - 16.20  dr hab. prof. UTH. Mariusz Jędrzejko, Dopalacze - nowe substancje psychoaktywne

16.20 - 17.00 Edyta Gronowska, Kształtowanie cnót – czy jest o co walczyć?

17.00 - 17.30 Podsumowanie bloku i dnia, dyskusja

 

25 LISTOPADA 2018 r., NIEDZIELA

08.30 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Wprowadzenie 

09.10 - 10.00 Grzegorz Górny, Wojna o dusze świata

10.00 – 10.50 o. Bertold Dąbkowski, Kiedy mało znaczy wiele…

10.50 - 11.40  dr Wojciech Glac, (Nie) romantyczna neurobiologia miłości

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 12.50 s. Michaela Pawlik, W poszukiwaniu transcendencji: pomiędzy kulturą wschodnią i zachodnią  

12.50 - 13.40 Małgorzata Nawrocka, Słowo jako narzędzie manipulacji: od języka metafizyki do wulgaryzmu

13.40 - 14.00 Podsumowanie Konferencji i dyskusja