Program

24 listopada 2017 r., piątek 

18.00 Msza św. Archikatedra Oliwska, homilia - ks. Wojciech Langowski

25 listopada 2017 r., sobota

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat 

09.10 - 09.20 Wprowadzenie – Wojciech Książek - Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" Gdańsk 

Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

BLOK I - NAUKA, KULTURA, DUCHOWOŚĆ

09.30 - 10.20 ks. biskup dr Zbigniew Zieliński, Wykład wprowadzający

10.20 - 11.20 o. Włodzimierz Zatorski,  Racja czy relacja – droga budowania duchowości

11.20 - 11.30 Podsumowanie bloku i dyskusja

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

BLOK II - RODZINA

12.00 - 12.25 Antoni Szymański, Racja czy relacja w odpowiedzialnym ojcostwie

12.25 - 12.50 Ireneusz Rogala, Relacja z Wszechmocą

12.50 - 13.40 Katarzyna Stryjek, Rodzeństwo w relacji. Instruktaż dla rodziców

13.40 - 14.30 ks. dr Jacek Nawrot, Racja czy relacja – droga budowania małżeństwa

14.30 - 14.40 Podsumowanie bloku i dyskusja

14.40 - 15.30 Przerwa obiadowa

BLOK III - EDUKACJA

15.30 - 16.10 Edyta Gronowska, Relacja: rodzic-dziecko: co zasiejesz to zbierzesz

16.10 - 17.00 Małgorzata Nawrocka, O sile oddziaływania literatury, czyli relacja: czytelnik – bohater. Obojętne co się czyta, wartością jest samo czytanie. Prawda czy fałsz?

17.00 - 17.20 Podsumowanie bloku i dnia, dyskusja

17.20 - 19.00 Pokaz filmu: Węzły życia

26 listopada 2017 r., niedziela

08.30 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Wprowadzenie 

09.10 - 10.00 Agnieszka Kamińska, Bariery w doświadczaniu bliskości

10.00 – 10.50 o. Bertold Dąbkowski, Panować a rządzić – drobna różnica?

10.50 - 11.40 dr hab. Grzegorz Grochowski, Czy moje dziecko jest zdolne? Racja i relacja w odkrywaniu talentu 

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 12.40 prof. dr hab. Teresa Rostowska, Specyfika relacji w podsystemie rodzeństwa

12.40 - 12.50 Iwona i Jacek Śmierzchalscy, Akcja: Rodzice Przeciw Pornografii  

12.50 - 13.10 Podsumowanie Konferencji i dyskusja

13.10 - 15.00 Pokaz filmu: Czekając na motyle