Prelegenci

ks. Bertold Dąbkowski
asystent Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, ceniony rekolekcjonista, ojciec duchowny dekanatu Sopot, opiekun duchowy Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa.
dr hab. Grzegorz Grochowski
Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, teolog i pedagog. Tworzy i prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i młodzieży, dotyczące odkrywania i rozwoju talentów. Autor ponad 100 publikacji naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, Trener inicjatywy Tato.Net, założyciel Gdańskiej Akademii Dojrzałości, animator życia kulturalnego, w wolnych chwilach muzyk i kompozytor.
Edyta Gronowska
współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.
Agnieszka Kamińska
Psychoterapeuta, psycholog. Ukończyła jedną z pierwszych w Polsce edycji Core Trainingu – zaawansowanego, całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii ISTDP ( Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wydany przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w tym nurcie. Pomysłodawca i współtwórca Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej – SENTIO. Ambasadorka tej innowacyjnej w Polsce metody rozwoju osobistego i psychoterapii ISTDP. Od 16 lat inspiruje i pomaga ludziom w rozwoju osobistym i zachowaniu równowagi emocjonalnej w życiu. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie – cyklicznej, corocznej kampanii społecznej „Marriage Week International” realizowanej w 22 krajach na 4 kontynentach, od 2015 roku jest współodpowiedzialna za jej Polską edycję „Tydzień Małżeństwa ”, który odbywa się rokrocznie w terminie 7-14 lutego. Społecznie zaangażowana w Stowarzyszeniu Psychologów Chrzescijańskich, gdzie pełni funkcję prezesa oddziału Gdańskiego. Jej motto życiowe: „Odważ się i działaj”.
Wojciech Książek
nauczyciel, lider „Solidarności” oświatowej na Pomorzu, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001. Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003). Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005). Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, edukacji regionalnej, głęboko personalistyczny wymiar szkoły. Jako ważne osobiste wydarzenia roku 2011 podaje przeżyty napad dwóch młodych chuliganów i uderzenie butelką w głowę w parku na Biskupiej Górce nad Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (z wniosku Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich).
prof. dr hab. Franciszek Makurat
pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.
Małgorzata Nawrocka
absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, scenariuszy teatralnych i telewizyjnych, tekstów piosenek, podręczników szkolnych, artykułów prasowych, felietonów i audycji radiowych. Współpracuje z Redakcją Katolicką I Programu TVP. Organizator i prelegent sympozjów „Magia – cała prawda”. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trzech córek.  Laureatka trzech nagród literackich:  Medal „Mater Verbi” za książki opublikowane w Bibliotece „Niedzieli” („Piórka z podwórka” i „Bajki o ziemi i niebie” – 2003 r. „Piórka” były też nominowane do „Feniksa” w 1999 r.). 2008 r. „Feniks” w kategorii książek dla dzieci na Międzynarodowych Targach Wydawców Katolickich w Warszawie za książkę „Różowych snów”. 2008r. Wyróżnienie w kategorii „Feniksa” za książkę nominowaną w kategorii książek dla młodzieży za „Alhara. Syna Anhara. Powieść antymagiczną 2”.  Najważniejsza napisana książka: trzytomowa powieść antymagiczna: „Anhar”, „Alhar syn Anhara” i „Ariel wnuk Alhara”.
ks. dr Jacek Nawrot
dr teologii, ceniony rekolekcjonista i teolog duchowości. Ceniony za niesamowitą otwartość na drugiego człowieka i nieustającą gorliwość w posłudze bliźnim. Ma wspaniały dar przekazu i ogromną wiedzę z której pragniemy czerpać, by jak On wzrastać w miłości do Boga i bliźniego.
Prof. dr hab. Teresa Rostowska
Kieruje Zakładem Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych wyznacznikach jakości życia, komunikacji w rodzinie, strategiach rozwiązywania konfliktów rodzinnych, uwarunkowaniach dojrzałości do małżeństwa i rodzicielstwa, transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, rozwojowych i wychowawczych aspektach życia rodzinnego, a także roli muzyki w życiu człowieka. Prof. Rostowska jest laureatką wielu nagród, otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (1999) oraz Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne (2002). Jest autorką i współautorką licznych publikacji i artykułów naukowych z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychologii rodziny. Opublikowała m.in. Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna (2001) oraz Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia (2008). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Association of Relationship Research oraz International Academy of Family Psychology.
Katarzyna Stryjek
Doświadczony mediator, pedagog i wykładowca akademicki. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddz. Trójmiasto. Propagator i trener mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za granicą, współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. W latach 2011-2014 Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
Antoni Szymański
Senator IX Kadencji. Działa na rzecz wzmocnienia polskich rodzin. Jest przekonany, że rodzina jest fundamentem życia społecznego, a jej marginalizowanie - źródłem problemów społecznych. Socjolog, kurator sądowy specjalista, działacz samorządowy, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, żonaty, ma trzy córki.
o. Włodzimierz Zatorski
Mnich Benedyktynów w Tyńcu i autor wielu publikacji m.in. Otworzyć serce (2005), Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia (2008), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012). Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991-2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem i magistrem nowicjatu. Obecnie szafarz klasztorny, opiekun oblatów i rekolekcjonista.
ks. biskup dr Zbigniew Zieliński
Biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ut unum sint” (Aby byli jedno) Doktor socjologii. W Gdańskim Seminarium Duchownym prowadził wykłady z teologii pastoralnej, a na Uniwersytecie Gdańskim wykłady z socjologii religii.