Prelegenci

o. Bertold Dąbkowski
asystent Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, ceniony rekolekcjonista, dyrektor Instytutu Duchowości “Carmelitanum" w Sopocie, opiekun duchowy Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa.
dr Wojciech Glac
neurobiolog, adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się wpływem substancji psychoaktywnych na układ odpornościowy. Jego największą pasją jest nauczanie oraz popularyzacja nauki. Wykłada na kierunkach biologia, psychologia i kryminologia. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych oraz warsztatów z dziedziny neurobiologii i immunologii. Jest m.in. organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście odbywających się w ramach Światowego Tygodnia Mózgu.
Edyta Gronowska
współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.
Grzegorz Górny
Reporter, eseista, publicysta, producent i reżyser filmowy i telewizyjny, założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika Fronda (do 2012 r.), zdobywca nagrody Grand Press w 2004 r. za film dokumentalny Śmierć na życzenie? o eutanazji w Holandii, współautor reportażu na temat działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w polskich mediach telewizyjnych w latach 90. Autor wielu książek, m.in. Demon Południa, Anioł Północy, Między matriksem a krucyfiksem, Raport o stanie wiary w Polsce, wywiad-rzeka z abp. Józefem Michalikiem. W 2011 r. otrzymał Medal Europejski przyznawany przez Węgierską Wszechnicę Wolnych Mediów jako wyraz uznania dla działalności na rzecz wolności mediów oraz działalności redakcyjnej i publicystycznej znanej w całej Europie Środkowej.
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
Pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. Jego obszarami zainteresowań naukowych są etiologia i przebieg współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i patologii społecznych (czynniki determinujące eksperymenty z narkotykami, wpływ uzależnień na dysfunkcje rodziny) oraz zachowania ryzykowne młodzieży, jak również tworzenie programów profilaktycznych adresowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów. Prowadzi badania nad zjawiskami określanymi w socjologii i pedagogice, jako „społeczeństwo ryzyka” oraz „człowiek w cyberprzestrzeni”, a także wybranymi aspektami pedagogiki aksjologicznej. Został odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.
Wojciech Książek
nauczyciel, lider „Solidarności” oświatowej na Pomorzu, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001. Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003). Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005). Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, edukacji regionalnej, głęboko personalistyczny wymiar szkoły. Jako ważne osobiste wydarzenia roku 2011 podaje przeżyty napad dwóch młodych chuliganów i uderzenie butelką w głowę w parku na Biskupiej Górce nad Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (z wniosku Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich).
prof. dr hab. Franciszek Makurat
pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.
Małgorzata Nawrocka
absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, scenariuszy teatralnych i telewizyjnych, tekstów piosenek, podręczników szkolnych, artykułów prasowych, felietonów i audycji radiowych. Współpracuje z Redakcją Katolicką I Programu TVP. Organizator i prelegent sympozjów „Magia – cała prawda”. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trzech córek.  Laureatka trzech nagród literackich:  Medal „Mater Verbi” za książki opublikowane w Bibliotece „Niedzieli” („Piórka z podwórka” i „Bajki o ziemi i niebie” – 2003 r. „Piórka” były też nominowane do „Feniksa” w 1999 r.). 2008 r. „Feniks” w kategorii książek dla dzieci na Międzynarodowych Targach Wydawców Katolickich w Warszawie za książkę „Różowych snów”. 2008r. Wyróżnienie w kategorii „Feniksa” za książkę nominowaną w kategorii książek dla młodzieży za „Alhara. Syna Anhara. Powieść antymagiczną 2”.  Najważniejsza napisana książka: trzytomowa powieść antymagiczna: „Anhar”, „Alhar syn Anhara” i „Ariel wnuk Alhara”.
s. Michaela Pawlik
polska dominikanka, misjonarka w Indiach, publicystka poruszająca tematy z zakresu socjologii i religioznawstwa, a zwłaszcza zagrożeń dla duchowości chrześcijańskiej. Współpracuje ze stowarzyszeniem Ruch Obrony Rodziny i Jednostki z siedzibą w Wołominie oraz katolickim ruchem Effatha, prowadząc działalność profilaktyczną, ostrzegając przed działalnością sekt i mówiąc o zakłamywaniu doktryny katolickiej.
Antoni Szymański
Senator IX Kadencji. Działa na rzecz wzmocnienia polskich rodzin. Jest przekonany, że rodzina jest fundamentem życia społecznego, a jej marginalizowanie - źródłem problemów społecznych. Socjolog, kurator sądowy specjalista, działacz samorządowy, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, żonaty, ma trzy córki.
ks. dr Jan Uchwat
Kanonik honorowy kapituły archikatedralnej, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym. Uzyskał tytuł doktora z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie Nawary w Pampelunie, w Hiszpanii.Zainteresowania i wykształcenie wykorzystuje w posłudze wśród duszpasterstwa rodzin i środowiskach obrony życia. Prowadzi także konsultacje w zakresie bioetyki. Posługuje od samego początku powstałej w Gdańsku „Wspólnocie rodziców po stracie dziecka”. Z oddaniem pełni posługę spowiednika oraz kierownika duchowego wobec kleryków oraz świeckich.
ks. biskup dr Zbigniew Zieliński
Biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ut unum sint” (Aby byli jedno) Doktor socjologii. W Gdańskim Seminarium Duchownym prowadził wykłady z teologii pastoralnej, a na Uniwersytecie Gdańskim wykłady z socjologii religii.