Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w audytorium Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Adres: ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk - Oliwa.